• +385 (1) 3860-048
  • Pon - Pet 08:00 - 16:00 sati

BAŽDARENJE NEAUTOMATSKIH VAGA

Server Mark d.o.o je jedno od ovlaštenih tijela u RH koje ima ovlast prema akreditaciji HRN 17020 i Ovlasti Državnog Zavoda za mjeriteljstvo, u području Zakonskog mjeriteljstva za ovjeru NEAUTOMATSKIH vaga nosivosti do 9000kg .

Klase točnosti I –analitičke vage
                       II – precizne vage
                       III – trgovačke i industrijske vage
                       IIII – industrijske vage 
Objedinili smo poslove Servisa za pripremu vaga za podnošenje na zakonsku ovjeru ( servis ) i poslove za zakonsku ovjeru ( baždarenje) tako da osiguravamo korisniku kompletnu uslugu na jednom mjestu u kratkom vremenskom terminu. 

Poveznica na stranice : http://www.dzm.hr/zakonsko_mjeriteljstvo/ovjeravanje_zakonitih_mjerila

Ovjeravanje zakonitih mjerila

Zakonsko se mjeriteljstvo primjenjuje na mjerila kada zaštita ljudi i društva u cjelini zahtijevaju da država posveti posebnu pozornost rezultatima mjerenja, te je nužna intervencija treće nezavisne strane.

Zakonita mjerila moraju udovoljavati mjeriteljskim propisima, biti ispitana, ovjerena, i označena propisanim oznakama.

Zakonita mjerila u smislu odredaba Zakona su mjerila koja se upotrebljavaju za:

  • mjerenja u prometu robe i usluga,
  • zaštitu zdravlja ljudi i životinja, opće sigurnosti, zaštitu imovine, okoliša i prirodnih resursa, zaštitu na radu, promet, zaštitu od nesreća,
  • provjeru pretpakovina i boca kao mjernih spremnika
  • mjerenja propisana Zakonom, provedbenim propisima donesenim na temelju Zakona i drugim propisima.

Ovjeravanje mjerila je postupak koji se provodi nakon što se utvrdi da je mjerilo sukladno odobrenom tipu mjerila i da udovoljava propisanim tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima.

Ovjeravanje zakonitih mjerila može biti prvo, redovno u propisanim vremenskim intervalima ili izvanredno.

Prvo ovjeravanje mjerila je postupak ovjere tipno odobrenog mjerila koje je dužan osigurati dobavljač mjerila.

Redovno ovjeravanje mjerila je postupak koji se provodi u propisanim vremenskim razdobljima za određenu vrstu mjerila. Redovnu ovjeru dužan je osigurati korisnik mjerila.
Za redovnu ovjeru mjerila toplinske energije, plinomjera korektora obujma plina, vodomjera, brojila električne energije obavezne su se brinuti pravne i fizičke osobe koje prodaju toplinsku, električnu energiju, vodu, plin.

Izvanredna ovjera zakonitog mjerila provodi se kad mjerilo nije bilo u uporabi zbog kvara ili drugih tehničkih nedostataka ili radi toga što nije bilo ovjereno u propisnom ovjernom razdoblju.“ ( izvor web stranice Državnog zavoda za mjeriteljstvo)

 

. TEKST ZA OBJAVU NA MREŽNIM STRANICAMA
»OVJERAVANJE ZAKONITIH MJERILA
Sva zakonita mjerila koja se stavljaju u uporabu ili su već u uporabi moraju biti ovjerena u skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, br. 74/14., 111/18. i 114/22.).
Zakonita mjerila su mjerila koja se upotrebljavaju za:
1. mjerenja u prometu robe i usluga
2. zaštitu zdravlja ljudi i životinja, opće sigurnosti, zaštitu imovine, okoliša i prirodnih resursa, zaštitu na radu, promet, zaštitu od nesreća
3. provjeru pretpakovina i boca kao mjernih spremnika
4. mjerenja propisana Zakonom o mjeriteljstvu, provedbenim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i drugim propisima.
Ovjeravanje mjerila je postupak koji obuhvaća ispitivanje i označavanje mjerila, a kojim se utvrđuje sukladnost mjerila odobrenom tipu mjerila i udovoljavanje propisanim tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima. Ako su zahtjevi ispunjeni, takvo mjerilo mora biti zaštićeno i označeno ovjernim oznakama.
Kada se tijekom ovjeravanja mjerila utvrdi da mjerilo ne zadovoljava propisane zahtjeve, mjerilo se označuje oznakom »Mjerilo je neispravno« i zaštićuje od daljnjeg korištenja.
Ovjeravanje mjerila obavlja ovlašteni mjeritelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo ili ovlaštenog tijela za poslove ovjeravanja zakonitih mjerila.
Uvjeti koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i postupci provođenja nadzora nad ispunjavanjem propisanih obveza ovlaštenih tijela propisani su važećom Uredbom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje.
Naša organizacija / tvrtka provodi ovjeravanje u skladu s Rješenjem o odobrenju za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila koju izdaje Državni zavod za mjeriteljstvo i predstavlja identifikacijski broj ovlaštenog tijela »XX«, koji se određuje Rješenjem o odobrenju.
Više informacija o Ovlaštenim tijelima i mjeriteljskom sustavu u Republici Hrvatskoj možete pronaći na mrežnim stranicama www.dzm.gov.hr.«

 

 

Image

Kontakt

Server Mark d.o.o.
Joze Martinovića 9, Zagreb, Hrvatska

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00 sati

Telefon: +385 (1) 3860-048
Fax: +385 (1) 3817-153
Email:

Primjena

Server Mark d.o.o.

Pravne informacije

Image

Kontakt

Server Mark d.o.o.
Joze Martinovića 9, Zagreb, Hrvatska

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00 sati

Telefon: +385 (1) 3860-048
Fax: +385 (1) 3817-153
Email:

Primjena

Server Mark d.o.o.

Image
© 2018. Server Mark d.o.o. Sva prava pridržana.
Izrada LAV studio